Rólunk

Faktoring
Adatvédelem

Kapcsolatfelvétel
Főoldal
 

Faktoring szolgáltatás
Faktoring FAQ
Faktoring szótár
Ajánlatkérés
Szerződés

A  FAKTORING SZOLGÁLTATÁS

Az utóbbi időben bizonyára Ön is egyre többet találkozik a faktorálás kifejezéssel - ezzel az Európai Uniós országokban már széles körben elterjedt, - a hazai pénzügyi piacon azonban még mindig kevéssé ismert - finanszírozási formával. Engedje meg, hogy bemutassuk Önnek, hogyan végzi az e-F@ktor Zrt. ezt a finanszírozási szolgáltatást!

A faktorálás alanyai:

A faktoring szerződés alanya egyrészt Ön, az ügyfél/szállító, akinek áruszállításból, vagy szolgáltatásból származó számlakövetelése áll fenn, másrészt a faktorház (faktor), aki az ilyen követelések megvásárlásával foglalkozik, és kifejezetten erre a célra alapított, engedéllyel rendelkező társaság. A szerződés során keletkező jogviszony átfogja az Ön adósát (kötelezettjét/vevőjét) is, akivel szemben fennálló követelése eladásra, illetve megvásárlásra kerül.

A faktorálás meghatározása:

A faktorálás olyan komplex szolgáltatást jelent, melyet áruk és szolgáltatások értékesítéséből származó határidős számlakövetelés engedményezése ellenében végzünk. Szolgáltatásunk azonban több, mint egyszerű pénzkölcsön nyújtás. Az e-F@ktor Zrt.:

 • azonnal és készpénzért megvásárolja a számlaköveteléseket,
 • kezeli a vevőköveteléseket és azokról nyilvántartási feladatokat lát el,
 • beszedi a számlaköveteléseket,
 • külön megállapodás alapján - biztosítási fedezettség mellett, a kockázatviselési hányad mértékéig - átvállalja a hitelezési veszteséget arra az esetre, ha a vevő nem tud fizetni.

A faktorálás menete:

1. áruszállítás/szolgáltatás nyújtás,
2. teljesítésigazolás,
3. kereskedelmi számla benyújtása a faktorhoz,
4. előlegutalás árbevétel engedményezés ellenében,
5. vevői fizetés lejáratkor a faktornak,
6. elszámolás a szállítóval, maradványutalás.

Az árbevétel engedményezés ellenében az Ön, mint szállító részére előlegként azonnal kifizetjük bruttó számlakövetelésének maximum 70-90 %-át. A fennmaradó 10-30 %-ot a vevő fizetését (lejáratot) követően a felmerülő költségek levonása után utaljuk át.

A faktorálás további előnyei:

Szolgáltatásunk további előnye, hogy a banki hitelforrások igénybevételéhez képest jóval egyszerűbb adminisztrációt kíván, emiatt a lebonyolítás is jelentősen kevesebb időt vesz igénybe, gyorsabban lehet likviditáshoz jutni. A megvásárolt követelést annak esedékességekor az adósok - az engedményezés alapján - a finanszírozó pénzintézetnek tartoznak megfizetni. Ez a tény – bár a faktorálás az engedményezési nyilatkozat aláírásán túlmenően nem ró további terheket az adósokra - tapasztalataink szerint mégis jelentősen növeli a fizetési biztonságot. Gyakorlati tapasztalataink alapján a faktorálásba bevont vevők/adósok segítőkészek, rendszeres partnereinkkel meglévő jó kapcsolatunk gördülékennyé teszi a vevői nyilatkozatok beszerzését is.

A faktorálási szerződés megkötése:

Az ügyfél/szállító és a faktor közötti jogviszony a keretszerződés (letölthető itt) megkötésével keletkezik. A szerződéskötéshez szükséges előzetesen:

 • az ügyfél és vevőjének minősítése, a kockázatelemzés elvégzése. Ehhez kérjük az alábbi dokumentumokat

 •  
  Ügyféltől
  Adóstól
  30 napnál nem régebbi cégkivonat
  x
  x
  az aktuális évi auditált mérlegbeszámoló
  x
  x
  .........(tárgyévi) évközi, vagy előzetes mérleg
  x
  x
  30 napnál nem régebbi főkönyvi kivonat
  x
  x
  Vállalkozói/szolgáltatási/szállítási/stb szerződés
  x
  x
  Pénzügyi Információs Melléklet
  x
  x

 • a faktor hitelbizottsága által jóváhagyott faktorlimit a szállító és a faktorálásba befogadott vevői vonatkozásában,
 • biztosítói limit, azokban az esetekben, ahol biztosítási fedezetteség szükséges,
 • a faktorálás során eljáró cégjegyzésre jogosult személyek aláírási címpéldányai.

A szerződéskötést minden esetben kockázatelemzés és adósminősítés előzi meg, melyet társaságunk gyakorlott elemzői a szükséges dokumentáció birtokában törekszenek 48 órán belűl elvégezni. A kockazatértékelésnél és az ügylet elbírálásánál a legfontosabb a szempontunk, hogy ügyfelünk adósának kell a minősítési rendszerünk szerinti “jó” minősítést elérnie. Ez a konstrukció teszi lehetővé, hogy a faktorálást azok a vállalkozások is igénybe vehessék, amelyek esetleg csak néhány éve alakultak, de rendelkeznek megfelelő piaccal/megrendeléssel, vevőik megbízható, jó bonitású cégek, de a piac diktálta hosszú fizetési határidőt nem tudják normál gazdálkodásuk során szállítóikra továbbhárítani, illetve  forgóeszközeikkel megfinanszírozni.

A faktorálás ára:

És akkor jöjjön a legfontosabb “mennyibe fog ez nekem kerülni?” kérdésre is a válasz! A költség, a kockázatelbírálás eredményétől függően két, vagy három tényezőből tevődik össze: a faktordíjból, a kamatból és a biztosítási díjból.

 • A faktordíj: a bruttó számlaösszegre vetített, %-ban meghatározott összeg.
 • A kamat: az előleg mértékére vetített éves kamatláb adott futamidőre jutó hányada.

(A faktorálás összköltsége nagyságrendileg a bruttó számlaértékre vetített havi 1,6-2%-os kamatlábnak felel meg.)

 • Biztosítási szolgáltatásunk igénybevétele esetén – mivel a biztosítótársaságnak, a biztosított forgalmunk alapján nagy ügyfele vagyunk - a biztosítási piacon kínált általános kondícióknál kedvezőbb biztosítási díjat tudunk kínálni Ügyfeleinknek.

A faktorálás pontos költségeinek megismeréséhez, kérjük töltse ki árajánlatkérő űrlapunkat!